Zamówienia publiczne

UTWORZENIE TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe nr 2/2022

zał. nr 1 Formularz_ofertowy

zał. nr 2 Oświadczenie wykonawcy

zał. nr 3 Oświadczenie oferenta

zał. nr 4 Przedmiar robót

zał. nr 5 Szkic do przedmiaru

zał. nr 6 Wzór umowy

_____________________________________________________

 

REMONT TOALET DZIEWCZĘCYCH

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

Formularz_ofertowy

Oświadczenie wykonawcy

Oświadczenie oferenta

Przedmiar robót

Wzór umowy

CZYSZCZENIE RYNIEN

Ogłoszenie o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Wzór umowy

Oświadczenie

 

PRZERÓBKA SANITARIATÓW

Wybór oferty

Zapytanie ofertowe

zał. nr 1 – Formularz_ofertowy
zał. nr 2 – oświadczenie wykonawcy
zał. nr 3 – oświadczenie oferenta
zał. nr 4 – przedmiar robót
zał. nr 5 – szkic projektu łazienek
zał. nr 6 – wzór umowy

REMONT DACHU

Ogłoszenie o wyborze oferty remontu dachu

Zapytanie ofertowe

Załączniki:

Formularz ofertowy
Oświadczenie wykonawcy
Oświadczenie oferenta
Przedmiar robót
Wzór umowy

 

REMONT TOALET NA PIERWSZYM I DRUGIMPIĘTRZE

 

Wybór oferty

 

Załączniki:

Formularz ofertowy
Oświadczenie
Oświadczenie 2
Schemat odręczny
Przedmiar robót
Wzór umowy
Zapytanie ofertowe

REMONT KORYTARZA NA PARTERZE

Ogłoszenie o wyborze oferty

 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – oświadczenie

Załącznik nr 3 – oświadczenie

Załącznik nr 4 – przedmiar robót

Załącznik nr 5 – wzór umowy