Matura

Ważne dokumenty Matura 2020:

UWAGA !!!!!
Nowe terminy egzaminów maturalnych: >>>>>>>

Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego:

Deklaracja przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego – dotyczy ona absolwenta, który:
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
termin złożenia: do 25 maja 2020 r.

Zgłoszenie do części ustnej- Egzamin maturalny 2020 – format pdf

 1. O czym należy pamiętać podczas egzaminu
 2. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający.
 3. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/20.
 4. Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych, oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2020 r.
 5. Komunika MEN w sprawie wykazu Olimpiad Przedmiotowych
 6. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminu maturalnego 2019/20.
 7. Filmy o egzaminie maturalnym.

Dodatkowe dokumenty:

 1. Informatory o egzaminie maturalnym >>>
 2. Zbiór zadań z matematyki z rozwiązaniami>>>
 3. Przykładowe zestawy zadań oraz materiały dla maturzystów i nauczycieli >>>
 4. Język polski część ustna >>>

Formularze do wypełnienia

NOWA FORMUŁA
Deklaracja dla ucznia  szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2019/20 i w tym roku przystąpi do egzaminu maturalnego oraz absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2018/19 włącznie:

Uwaga!
Informacje o opłatach za egzamin maturalny znajdują się na stronie OKE (http://www.oke.krakow.pl/inf/)

W przypadku wątpliwości czy zdający musi wnieść opłatę należy sprawdzić to w Kalkulatorze, który znajduje się na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie lub pod numerami telefonów: 12 68 32 155, 156, 158.

link do Kalkulatora – https://kalkulator.oke.krakow.pl/ )