Matura 2023

Ważne dokumenty Matura 2023:

 

Informacja o egzaminie maturalnym  >>>>

 

Informacje o sposobie przeprowadzenia i organizacji egzaminu maturalnego  >>>>

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego    >>>>>>>

1. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający.

2. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/23.

3 . Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych, oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2023 r.

4. Komunika MEN w sprawie wykazu Olimpiad Przedmiotowych.

5. Informatory.

6. Podstawa programowa.

7. Informacja dyrektora CKE z 20 IX 2022 dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu.

8. Komunikat  w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego + Aneks 2023 .

Dodatkowe dokumenty:

  1. Arkusze pokazowe >>>
  2. Materiały dla uczniów zdających maturę w Formule 2023 >>>

Formularze do wypełnienia

Instrukcja składanie e deklaracji

Formularz deklaracja papierowa:
1) ucznia ostatniej klasy liceum, który w 2023 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy: pobierz
(2) absolwenta liceum, którego szkoła nadal funkcjonuje, a w 2023 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny: pobierz

Uwaga !
Absolwenci rocznika 2021,2022 mogą również składać deklarację wersji elektronicznej pobierz .
WAŻNE: Prosimy, aby deklarację papierowa wydrukować dwustronnie.

Terminarz maturalny dla ucznia XI LO