Matura

Ważne dokumenty Matura 2021:

 

Harmonogram egzaminów maturalnych: >>>>>>>

  1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r.
  2. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający.
  3. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/21.
  4. Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych, oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2021 r.
  5. Komunika MEN w sprawie wykazu Olimpiad Przedmiotowych
  6. Filmy o egzaminie maturalnym.

Dodatkowe dokumenty:

  1. Informatory o egzaminie maturalnym >>>
  2. Zbiór zadań z matematyki z rozwiązaniami>>>
  3. Przykładowe zestawy zadań oraz materiały dla maturzystów i nauczycieli >>>
  4. Język polski część ustna >>>

Formularze do wypełnienia

NOWA FORMUŁA
Deklaracja dla ucznia  szkoły ponadgimnazjalnej, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2020/21 i w 2021 roku zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego oraz absolwenta liceum ogólnokształcącego, który ukończył szkołę w roku szkolnym 2019/20 włącznie przystępuje do egzaminu po raz pierwszy albo deklaruje przystąpienie do egzaminu maturalnego ponownie:

WAŻNE: Prosimy, aby deklarację wydrukować dwustronnie.

Terminarz maturalny dla ucznia XI LO