Erasmus

  Projekty Erasmus + 

Mój mikroregion w makro-Europie. Europejczyk w zrestrukturyzowanej przestrzeni.

Zapraszamy do odwiedzenia:

 

Koordynatorzy:

Monika Bartos
Adam Jończyk

O PROJEKCIE

Zadaniem naszego projektu jest ułatwienie młodzieży wejścia na rynek pracy poprzez rozpoznanie potrzeb rynku pracy w skali lokalnej i europejskiej, a także nabycie niezbędnych w dzisiejszym zglobalizowanym świecie umiejętności językowych i informatyczno-technologicznych, jak również kompetencji miękkich sprzyjających zatrudnieniu i przedsiębiorczości.

Poza wyjazdami do krajów partnerskich (Hiszpania, Łotwa, Rumunia, Włochy), działania obejmują warsztaty kształtujące umiejętności miękkie poszukiwane przez pracodawców. Zadaniem uczestników jest również zbadanie uwarunkowań lokalnego rynku pracy. Na podstawie uzyskanych informacji powstały filmy i mapy. Kolejnym zadaniem jest zapoznanie się z technikami negocjacji, prezentacji, oraz twórczego rozwiązywania problemów. Uczestnicy przygotowują również biznesplany oraz gry symulujące rozwój przedsiębiorstwa, które zostaną wykorzystane do opracowania gry multimedialnej . W ramach przygotowań do wyjazdów zagranicznych odbywają się zajęcia i warsztaty dotyczące makro i mikroekonomii oraz ćwiczenia z języka angielskiego.

W projekcie powstają otwarte narzędzia edukacyjne dla nauczycieli pomagające przygotować młodzież do uczestnictwa w rynku pracy:

  1. Podręcznik zawierający scenariusze ćwiczeń kształtujących umiejętności miękkie – POBIERZ
  2. Gra komputerowa „Moja pierwsza firma” symulująca prowadzenie przedsiębiorstwa (online) – ZAGRAJ ONLINE
    Instrukcja do gry – POBIERZ 
  3. Mapy przedstawiające rynek pracy w Krakowie 1998-2016 –  POBIERZ
  4. Film w języku angielskim na temat przemian ekonomicznych w Krakowie w latach 1945-2016 – OBEJRZYJ

Wszystkie narzędzia można pobrać  TUTAJ  lub z bloga projektu: ZOBACZ

Więcej o otwartych narzędziach edukacyjnych możesz przeczytać TUTAJ

  

 Nasze wyjazdy zagraniczne:

Ryga na Łotwie 28.03-1.04.2017 >>

Craiova w Rumunii 22-28.10.2017 >>

Leganes w Hiszpanii 3-10.03.2018 >>

Aversa we Włoszech 22 – 28.10.2018 >>