Certyfikaty


Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych projektach, akcjach charytatywnych, kampaniach społecznych, konkursach. Efektem ich działań są przyznawane Szkole liczne certfikaty.