1A – matematyczna

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, informatyka.
Przedmioty punktowane: j. angielski, informatyka, j. polski, matematyka
Patronat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
technicznych tj. Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska
m. in.: informatyka, telekomunikacja, elektronika, robotyka
ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny),
ścisłych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet
Rolniczy) oraz studiów międzywydziałowych

Atuty klasy:

 • zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem szkolnej platformy e-learningowej MOODLE,
 • możliwość zdobycia certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych),
 • przygotowanie do olimpiad, konkursów matematycznych (m.in. Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, „O Złoty Indeks PK”, Ogólnopolski Sejmik Matematyków, Alfik, Kangur Matematyczny), informatycznych (Bóbr, zawody programistyczne, konkursy organizowane przez Polskie Towarzystwo Informatyczne),
 • na zajęciach z informatyki język C++ lub Python, tworzenie aplikacji internetowych, język zarządzania bazami danych (SQL);
 • koła przedmiotowe, warsztaty z programowania robotów, obozy naukowe,
 • współpraca z AGH (zajęcia z matematyki w ramach roku zerowego, udział w wykładach i laboratoriach w ramach patronatu),
  udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez wyższe uczelnie (Spotkania Matematyków, Koło matematyczne),
 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych ze stałym dostępem do Internetu;
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Informatycznym (udział w konserwatoriach i konkursach);
 • udział w projektach naukowych;
 • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach matematycznej i informatycznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej;