1A – matematyczna

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, informatyka.
Przedmioty punktowane: j. angielski, informatyka, j. polski, matematyka
Patronat Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej AGH.
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
technicznych tj. Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska
m. in.: informatyka, telekomunikacja, elektronika, robotyka
ekonomicznych (Uniwersytet Ekonomiczny),
ścisłych (Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet
Rolniczy) oraz studiów międzywydziałowych

Atuty klasy:

 • zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem szkolnej platformy e-learningowej MOODLE,
 • możliwość zdobycia certyfikatu ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych),
 • przygotowanie do olimpiad, konkursów matematycznych (m.in. Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, „O Złoty Indeks PK”, Ogólnopolski Sejmik Matematyków, Alfik, Kangur Matematyczny), informatycznych (Notatki w Internecie, Bóbr, zawody programistyczne),
 • na zajęciach z informatyki język C++ lub Python oraz podstawy tworzenia aplikacji internetowych,
 • koła przedmiotowe, warsztaty z programowania robotów,
  obozy naukowe,
 • współpraca z AGH (zajęcia z matematyki w ramach roku zerowego, udział w wykładach i laboratoriach w ramach patronatu),
  udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez wyższe uczelnie (Spotkania Matematyków, Koło matematyczne),
 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych ze stałym dostępem do Internetu
 • współpraca z Polskim Towarzystwem Informatycznym (udział w konserwatoriach i konkursach)
 • udział w projektach naukowych
 • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach matematycznej i informatycznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej