Zamówienia publiczne równe lub powyżej 130000 zł

——————————————————————————————————————————————————————————————————–

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn:

Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” remontu szatni w podziemiu budynku w XI Liceum Ogólnokształcącym w Krakowie na os. Teatralnym 33″

Nr postępowania: XILO/ZP/1/22

 

Ogłoszenie opubl_XILO.1.22

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zamówieniu
umieszczono na stronie 2022-06-13

 

SWZ_XILO.1.22

SWZ_XILO.1.22_zal.1

SWZ_XILO.1.22_zal.1.1

SWZ_XILO.1.22_zal.2.1

SWZ_XILO.1.22_zal.2.2

SWZ_XILO.1.22_zal.3

SWZ_XILO.1.22_zal.4

SWZ_XILO.1.22_zal.5 – nieaktualny od dnia 13.06.2022 r. 

SWZ_XILO.1.22_zal.6

umieszczono na stronie: 2022-05-30

 

Wyjaśnienia do SWZ (1) oraz modyfikacja SWZ (1)

umieszczono na stronie 2022-06-13

 

SWZ_XILO.1.22_zal.5_modyf

umieszczono na stronie 2022-06-13

 

Informacja w trybie art.222 ust.4 ustawy PZP

umieszczono na stronie: 2022-06-20

 

Informacja w trybie art.222 ust.5 ustawy PZP

umieszczono na stronie: 2022-06-20

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

umieszczono na stronie: 2022-06-23