1B – turystyczna

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, geografia.

Przedmioty punktowane: biologia, geografia, j. polski, matematyka

Klasa objęta patronatem Wydziału Geografii UP 
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
geografia, geologia, turystyka, marketing w turystyce, rehabilitacja, ochrona środowiska, fizykoterapia, inne studia przyrodnicze

Atuty klasy:

 • obozy naukowe, językowe, zajęcia terenowe w stacji meteorologicznej, sejsmologicznej, Planetarium w Chorzowie, Ojcowskim Parku Narodowym, Zakopanem, Górach Świętokrzyskich, Sandomierzu, Kopalni Guido, na Pustyni Błędowskiej,
 • udział w projekcie „Kresy Wschodnie” – wyjazd na Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś,
 • wycieczki górskie „Zdobywamy Koronę Gór w Polsce”,
 • zajęcia terenowe prowadzone przez pracownika naukowego i studentów Wydziału Geografii UP,
 • zajęcia na użytkach ekologicznych: Staw przy ul. Kaczeńcowej, Łąki Nowohuckie, Rezerwaty Puszczy Niepołomickiej,
 • wycieczki tematyczne w obrębie Krakowa,
 • wyjścia do kina na filmy edukacyjne, Muzeum Zoologii UJ,
 • uczestnictwo w zajęciach i wykładach organizowanych przez wyższe uczelnie,
 • udział w projektach, kampaniach, konkursach,
  zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, matury (fakultety),
 • gry miejskie
 • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i geograficznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej.