1B – turystyczna

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, geografia.

Przedmioty punktowane: biologia, geografia, j. polski, matematyka

Klasa objęta patronatem Instytutu Biologii i Nauk o Ziemi UKEN 
Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
geografia, geologia, turystyka, marketing w turystyce, rehabilitacja, ochrona środowiska, fizykoterapia, inne studia przyrodnicze

Atuty klasy:

 • obozy naukowe, językowe, zajęcia terenowe w stacji meteorologicznej, sejsmologicznej, Planetarium w Chorzowie, Ojcowskim Parku Narodowym, Zakopanem, Górach Świętokrzyskich, Sandomierzu, Kopalni Guido, na Pustyni Błędowskiej, na Roztoczu
 • udział w zajęciach terenowych poza Polską – wyjazd na Litwę, Łotwę, Estonię, do Finlandii, Grecji
 • zajęcia na użytkach ekologicznych:  Łąki Nowohuckie, Rezerwaty Puszczy Niepołomickiej,
 • wycieczki tematyczne w obrębie Krakowa,
 • wyjścia do kina na filmy edukacyjne, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ,
 • uczestnictwo w zajęciach i wykładach organizowanych przez wyższe uczelnie,
 • udział w projektach, kampaniach, konkursach
 • zajęcia przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, matury (fakultety),
 • przygotowanie do Olimpiady Znajomości Afryki, OKAWANGO, „O Diamentowy Indeks AGH” i inne
 • gry miejskie, terenowe
 • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i geograficznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej.