MchE – Warsztaty weekendowe

Drodzy Uczniowie
W ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna, który jest realizowany w naszej szkole zapraszamy do udziału w warsztatach weekendowych prowadzonych przez uczelnie wyższe.  Warsztaty te dla uczniów naszej szkoły odbędą się w dniach 19-21 listopada 2021r.  Zajęcia w ramach warsztatów prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do poszerzenia Waszych zainteresowań.

Warsztaty prowadzone są w 15 obszarach tematycznych :

Uniwersytet Jagielloński:

rozwijanie umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy
biologia
matematyka
prawo

 Akademia Górniczo-Hutnicza:

informatyka
fizyka

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

język angielski
chemia

Uniwersytet Pedagogiczny:

język angielski
język niemiecki
język francuski

Uniwersytet Ekonomiczny

przedsiębiorczość
matematyka z elementami rachunkowości

Politechnika Krakowska

chemia

Uniwersytet Rolniczy

biologia

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszę o przesłanie do mnie swojego zgłoszenia (dziennikiem Librus) do 27.09. godzina 16.00. O udziale w warsztatach decyduje kolejność zgłoszeń.
Zgłoszenie  ma zawierać:
1)imię, nazwisko i klasę
2) nazwę wybranego obszaru tematycznego i uczelnię,
3) w przypadku języków dodatkowo informacje o poziomie znajomości języka ( poziom podstawowy, poziom średniozaawansowany, poziom zaawansowany).


Z poważaniem
Anna Skoczylas