Terminarz rekrutacji

Dni otwarte

6 kwietnia i 17 maja 2024 roku

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa nr LXVI/1649/17 z dnia 15 marca 2017 r. w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach ponadpodstawowych, w tym szkołach ponadpodstawowych integracyjnych, prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków,

dopuszcza się możliwość składania wniosków do dowolnej liczby szkół, które prowadzą postępowanie rekrutacyjne.

 

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2024/2025

LpRodzaj czynnościDataGodz.
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru (Wypełnij wniosek elektronicznie w systemie e-Omikron, wydrukuj i podpisany złóż do sekretariatu XI LO)od
13 maja
do
4 lipca 2024 r.
Sekretariat
10.00 – 15.00
2Możliwość rozmowy telefonicznej z Dyrektorem Szkoły na temat rekrutacji oraz oferty edukacyjnej na rok szkolny 2024/2025
Nr telefonu : 501 – 488 – 112
każdy CZWARTEK
12.00 – 14.00
3Uzupełnienie wniosku o przyjęcia do XI LO
* świadectwa ukończenia szkoły podstawowej – KOPIA
* zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty KOPIA
od 21 czerwca do 4 lipca 2024 r. 8.00 – 15.00
4Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I  oraz kandydatów niezakwalifikowanych 11 lipca 2024 r.12.00
5Potwierdzenie woli podjęcia nauki w XI Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów zakwalifikowanych do klas I
poprzez dostarczenie do szkoły:
* oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
* oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
* karty zdrowia
* karty informacyjnej (jeśli zostanie wydana przez szkołę)
* dwóch podpisanych zdjęć
od 11 lipca do 15 lipca 2024 r.8.00 – 15.00
6Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do klas I  oraz kandydatów nieprzyjętych 16 lipca 2024 r.12.00
7Spotkanie rodziców nowoprzyjętych uczniów
z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły
Godzina 17.00 w małej sali gimnastycznej
2 września 2024 r.17.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (terminarz)
1.Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I od 17 lipca do 24 lipca 2024 roku8.30 – 13.00
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych30 lipca 2024 roku12.00
3. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I XI LOod 30 lipca do 1 sierpnia 2024 roku8.00 – 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 2 sierpnia 2024 r. godz. 12.00

Link do terminarza – Kuratorium Oświaty w Krakowie https://kuratorium.krakow.pl/wp-content/uploads/2024/01/zalacznik-nr-1-lo-technikum-branzowa-szkola-i-stopnia-2024-2025.pdf