Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2023/2024

 

LpRodzaj czynnościDataGodz.
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru (Wypełnij wniosek elektronicznie w systemie e-Omikron, wydrukuj i podpisany złóż do sekretariatu XI LO)od
15 maja
do
19 czerwca 2023 r.
Sekretariat
10.00 – 15.00
2Możliwość rozmowy telefonicznej z Dyrektorem Szkoły na temat rekrutacji oraz oferty edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024
Nr telefonu : 501 – 488 – 112
każdy PIĄTEK
12.00 – 14.00
3 Złożenie do szkoły pierwszego wyboru:
* świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. 8.00 – 15.00
4Uzupełnienie wniosku o przyjęcia do XI LO
* zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 23 czerwca do 10 lipca 2023 r. 8.00 – 15.00
5Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I  oraz kandydatów niezakwalifikowanych 19 lipca 2023 r.12.00
6Potwierdzenie woli podjęcia nauki w XI Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów zakwalifikowanych do klas I
poprzez dostarczenie do szkoły:
* oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
* oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
* karty zdrowia
* karty informacyjnej (jeśli zostanie wydana przez szkołę)
* dwóch podpisanych zdjęć
od 19 lipca do 26 lipca 2023 r.8.00 – 15.00
7Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do klas I  oraz kandydatów nieprzyjętych 27 lipca 2023 r.12.00
8Spotkanie rodziców nowoprzyjętych uczniów
z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły
Godzina 17.00 w małej sali gimnastycznej
1 września 2023 r.17.00
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA (terminarz)
1.Złożenie wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I od 28 lipca do 4 sierpnia 2023 roku8.00 – 15.00
2.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych14 sierpnia 2023 roku12.00
3. Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I XI LOod 14 sierpnia do 21 sierpnia 2023 roku8.00 – 15.00

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych 22 sierpnia 2023 r. godz. 12.00

Link do terminarza – Kuratorium Oświaty w Krakowie

Załącznik Nr 1 – Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, tj.: liceum ogólnokształcącego, technikum, branżowej szkoły I stopnia i klasy wstępnej, o której mowa w art.25 ust.3 ustawy Prawo oświatowe na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2023/2024