1E – menadżerska

1E – menadżerska

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, geografia.

Przedmioty punktowane: j. angielski, geografia, j. polski, matematyka

Współpraca z Katedrą Statystyki UEK oraz GUS

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
technicznych tj.: Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska; ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny; ścisłych: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Rolniczy oraz Studiów Międzywydziałowych.

Atuty klasy:

  • przygotowanie do olimpiad, konkursów matematycznych (m.in. Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, „O Złoty Indeks PK”, Ogólnopolski Sejmik Matematyków, Alfik, Kangur Matematyczny),
  • udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez wyższe uczelnie (Spotkania Matematyków, Koło matematyczne),
  • wycieczki programowe, wyjścia i edukacja regionalna (Muzeum Armii Krajowej, Muzeum Narodowe, zabytki Krakowa),
  • współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym – warsztaty, zajęcia na uczelni,
  • obozy naukowe, językowe, zajęcia terenowe w stacji meteorologicznej, sejsmologicznej, Planetarium w Chorzowie, Ojcowskim Parku Narodowym, Zakopanem, Górach Świętokrzyskich, Sandomierzu, Kopalni Guido, na Pustyni Błędowskiej,
  • udział w projekcie „Kresy Wschodnie” – wyjazd na Ukrainę, Litwę, Łotwę, Estonię, Białoruś,
  • Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.