1D – językowa

Przedmioty rozszerzone: j. angielski,  j. polski, j. hiszpański / j. włoski

(grupa języka hiszpańskiego przewidziana dla kandydatów kontynuujących naukę  języka hiszpańskiego)

(grupa języka włoskiego z możliwością rozpoczęcia nauki języka włoskiego od podstaw)

Przedmioty punktowane: j. angielski, II język obcy,  j. polski, matematyka

Patronat Włoskiego Instytutu Kultury w Krakowie

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:  filologia angielska, romańska, pedagogika, turystyka i hotelarstwo, kulturoznawstwo, polonistyka (UJ, UP)

Atuty klasy:

 • współpraca z Włoskim Instytutem Kultury w Krakowie,
 • wykłady na temat podjęcia studiów i pracy w krajach Unii Europejskiej,
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach koła teatralnego,
 • projekty Erasmus+
 • eTwinning,
 • wyjścia do teatrów, filharmonii, kin,
 • zajęcia w dwóch dobrze wyposażonych pracowniach
  z wykorzystaniem bogatej bazy multimedialnej,
 • udział w konkursach literackich, recytatorskich, plastycznych, w konkursie mitologicznym, Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania, projektach, np. Szkoła w Radiu,
 • udział w Turnieju Wiedzy Psychologicznej.