1D – językowa

Przedmioty rozszerzone: j. angielski,  j. polski, j. hiszpański / j. włoski

Przedmioty punktowane: j. angielski, II język obcy,  j. polski, matematyka

Współpraca z katedrą języka włoskiego Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz z Instytutem Cervantesa w Krakowie

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:  filologia angielska, filologia włoska i hiszpańska, pedagogika, turystyka i hotelarstwo, kulturoznawstwo, polonistyka (UJ, UP)

Atuty klasy:

 • współpraca z katedrą języka włoskiego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz z Instytutem Cervatensa w Krakowie.
 • Udział w wydarzeniach takich jak Italofonia i inne warsztaty.
 • język włoski i hiszpański w codziennym praktycznym użyciu.
 • prezentacje o kulturze i codzienności Włoch, Hiszpanii oraz Ameryki Łacińskiej.
 • wykłady na temat podjęcia studiów i pracy w krajach Unii Europejskiej,
 • możliwość uczestnictwa w zajęciach koła teatralnego,
 • projekty Erasmus+
 • eTwinning,
 • wyjścia do teatrów, filharmonii, kin,
 • zajęcia w dwóch dobrze wyposażonych pracowniach
  z wykorzystaniem bogatej bazy multimedialnej,
 • udział w konkursach literackich, recytatorskich, plastycznych, w konkursie mitologicznym, Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania, projektach, np. Szkoła w Radiu,
 • udział w Turnieju Wiedzy Psychologicznej.