Samorząd

Rok szkolny 2020/2021

Przewodnicząca  PATRYCJA WOLAŃSKA kl. 2e1
Zastępca
Skarbnik
Rzecznik Praw Ucznia
Sekcja artystyczna
Promocja szkoły
Radiola
XI LO TV
Debaty Oksfordzkie
Fotografia
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr Anna Skoczylas, mgr Jan Walas