Szkolenie AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Szkolenie AZ-900 Microsoft Azure Fundamentals

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie, który umożliwi im podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie korzystania z chmury cyfrowej za pomocą Microsoft Azure Fundamentals. Każdy z uczestników weźmie udział w wykładzie prowadzonym przez autoryzowanego trenera oraz otrzyma:

  • Autoryzowane materiały szkoleniowe w języku angielskim
  • Mikropoświadczenie ukończenia kursu w formie wirtualnej odznaki wystawionej przez Microsoft