Goście z Anglii

Goście z Anglii

9 lutego, w piątek przed feriami odwiedziła XI LO grup uczniów ze szkoły Shebbear College położonej w Shebbear w hrabstwie Devon w Anglii. Młodzi Brytyjczycy spędzili u nas 3 godziny podczas których wspólnie z młodzieżą Jedenastki poznawali się, tańczyli, porównywali sposób funkcjonowania prywatnej szkoły brytyjskiej i państwowej szkoły polskiej oraz wzięli wspólnie udział w lekcjach chemii (prowadzonej przez Panią Profesor Annę Skoczylas), biologii (u Pani Profesor Anny Muchy), geografii (przygotowanej przez Panią Profesor Marzenę Toczek), historii (z Panem Profesorem Michałem Luberdą) i oczywiście języka angielskiego (pod przewodem Pani Profesor Eweliny Drzewieckiej). Młodzi goście oraz ich opiekunowie opuścili mury Jedenastki zachwyceni szkołą i otwartością młodych gospodarzy oraz serdecznie zapraszali do siebie z rewizytą.