Dzień z historią klasy 2f

Dzień z historią klasy 2f

Klasa 2f  o profilu humanistycznym była we wtorek 6 lutego 2024 roku na wyjściu edukacyjnych w ramach lekcji historii.  Realizując podstawę programową z historii uczniowie na początku mieli okazji zwiedzić klasztor Bernardynów w Krakowie wraz ze słynnym obrazem „Taniec Śmierci”. Później uczestniczyli w zajęciach na Wawelu, aby bliżej poznać kulisy odsieczy wiedeńskiej króla Jana III Sobieskiego. Na zajęciach zatytułowanych „Trofea odsieczy wiedeńskiej” spacerując po wystawach ujrzeli na własne oczy namiot tureckiego wezyra, szable Kary Mustafy, chorągwie, broń i siodła osmańskie, czyli łupy przywiezione przez polskiego monarchę po zwycięstwie 12 września 1683 roku. Na zakończenie dnia z historią zwiedzali z przewodnikiem wystawę w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius. „