Muzealna lekcja

Muzealna lekcja

W poniedziałek, 25 września, klasa 1F brala udział w lekcji muzealnej pt. „Bogowie starożytnego Egiptu”. Uczniowie mogli poznać historię starożytnego Egiptu, posłuchać jak i dlaczego mumifikowano ludzi oraz obejrzeć bogatą kolekcję zbiorów muzealnych – sarkofagi, mumie zwierząt oraz różne przedmioty z życia codziennego: naczynia, ozdoby. Opieka: prof. Z. Dębicka i prof. M. Stachura.