Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025

Miło nam poinformować, że nasz wniosek, złożony w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”Priorytet 3 Kierunek interwencji 3.2. Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych, uzyskał wsparcie finansowe w łącznej wysokości 15 000 zł. Dotacja jest przeznaczona na zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do biblioteki i realizację działań promujących czytelnictwo.