PROJEKT EDUKACYJNY KULTURA I POEZJA GŁUCHYCH

PROJEKT EDUKACYJNY KULTURA I POEZJA GŁUCHYCH

W poniedziałek 15 maja 2023 roku klasa 1A pod opieką wychowawcy i prof. Legutko uczestniczyła w trzecim spotkaniu w ramach realizacji projektu „Kultura i poezja Głuchych”.

W trakcie realizacji projektu realizowanego w ramach cyklu warsztatów młodzież miała okazję zapoznania się z podstawową wiedzą dotyczącą polskiego języka migowego (PJM), kultury Głuchych oraz charakterystycznych dla tej społeczności rodzajów sztuki w tym poezji migowej oraz formy Visual Vernacular (VV).

Warsztaty były prowadzone prowadzone  w języku fonicznym oraz migowym z tłumaczeniem symultanicznym (w czasie rzeczywistym) na foniczny język polski. Wśród prowadzących są osoby słyszące i Głuche lektorki oraz artyści i artystki z doświadczeniem pedagogicznym.