Projekt edukacyjny Kultura i poezja Głuchych

Projekt edukacyjny Kultura i poezja Głuchych

We wtorek 14 marca 2023 roku klasa 1A miała okazję uczestniczyć w pierwszych zajęciach w ramach realizacji projektu „Kultura i poezja Głuchych”.

W trakcie realizacji projektu realizowanego w ramach cyklu warsztatów młodzież będzie miała okazję zapoznania się z podstawową wiedzą dotyczącą polskiego języka migowego (PJM), kultury Głuchych oraz charakterystycznych dla tej społeczności rodzajów sztuki w tym poezji migowej* oraz formy Visual Vernacular (VV)**.

Warsztaty były i będą prowadzone prowadzone  w języku fonicznym oraz migowym z tłumaczeniem symultanicznym (w czasie rzeczywistym) na foniczny język polski. Wśród prowadzących są osoby słyszące i Głuche lektorki oraz artyści i artystki z doświadczeniem pedagogicznym.

Celem cyklu jest upowszechnianie wiedzy o języku migowym oraz kulturze i sztuce Głuchych wśród młodzieży słyszącej, a także zwiększenie świadomości dotyczącej funkcjonowania osób z dysfunkcją słuchu oraz kształtowanie wobec nich postaw otwartości.