Muzeum Czartoryskich

Muzeum Czartoryskich

17 stycznia klasa 2f odbyła swoje lekcje polskiego w Muzeum Czartoryskich.
Wsłuchani w opowieści przewodników uczniowie zdobywali wiedzę z zakresu historii, historii sztuki, literatury, mody…
Pośród licznie zgromadzonych artefaktów każdy mógł wypatrzeć to, co jego zachwyca.
Kulminacyjnym momentem było oczywiście spotkanie z dziełem Leonarda da Vinci, Damą z gronostajem…Chociaż niektórzy stwierdzili, że do tego muzeum warto przyjść, żeby na własne oczy zobaczyć krajobraz z miłosiernym Samarytaninem…Tak niewielu ich zostało…
Polecamy!