Współpraca z UJ

Współpraca z UJ

W ramach współpracy naszego Liceum z Instytutem Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyły  się w pierwszym semestrze trzy wykłady akademickie dla klasy 2F i klasy 3F:

  • Profesor   Jarosław Stolicki  w w Instytucie Historii Collegium Witkowskiego zaprezentował historię relacji  Imperium Osmańskiego z krajami europejskimi w drugiej połowie XVII wieku.
  • Profesor Adam Perłakowski  rozprawił się ze stereotypami dotyczącymi panowania Stanisława Augusta.
  • Profesor Janusz Pezda ocenił rolę powstań narodowe, które miały miejsce na ziemiach polskich w XIX wieku.

    Dzięki tym zajęciom, prowadzonym przez uznanych historyków,  młodzież naszego Liceum miała szansę poznać sposób prowadzenia zajęć akademickich i przy okazji zwiedzić mury najstarszej polskiej uczelni.