Swięto Odzyskania niepodległości

Swięto Odzyskania niepodległości

„O wojnę powszechną za Wolność Ludów!
Prosimy cię Panie.
O Broń i Orły narodowe.
Prosimy cię Panie (…)
O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej.
Prosimy cię Panie.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen”

Adam Mickiewicz, „Litania pielgrzymska”, Paryż 1832 roku