Ogłoszenie o wyborze oferty dot. prowadzenia stołówki szkolnej

Ogłoszenie o wyborze oferty dot. prowadzenia stołówki szkolnej

Ogłoszenie o wyborze oferty

Informujemy, że w  wyniku przeprowadzonego konkursu,  do  prowadzenia  stołówki  szkolnej  w XI LO  wybrano firmę  MICH-MAMA Joanna Nowosińska Usługi Gastronomiczne, 31-927 Kraków, os. Centrum B  8/43.

Firma ta  oferuje 1 obiad  w cenie  14  zł  brutto.