Konkurs Różne oblicza Krakowa

Konkurs Różne oblicza Krakowa

Zaproszenie do udziału w konkursie informatyczno-historycznym
dla uczniów szkół podstawowych

Już po raz czternasty XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie organizuje konkurs informatyczno-historyczny ,,Różne oblicza Krakowa”, który został objęty patronatem min.: Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty i Muzeum Krakowa. Tegoroczna, czternasta już edycja przebiega pod hasłem: #Młodzieżowy miniprzewodnik po Krakowie. W poprzednim roku szkolnym, konkurs był wpisany do wykazu konkursów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych.

Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej nawiązującej do tematu przewodniego Konkursu. Uczniowie w dowolnie wybranej formie przygotowują mini przewodnik jednej wybranej trasy wycieczki po Krakowie: średniowiecznym lub renesansowym lub młodopolskim.

  • zainteresowanie młodzieży historią miasta i teraźniejszością naszego miasta
  • zachęcenie do kreatywnego zastosowania nowych technologii w popularyzacji atrakcji turystycznych Krakowa
  • motywowanie uczniów do samodzielnego poszerzania wiedzy i zdobywania nowych umiejętności
  • kształtowanie postawy poszanowania i przestrzegania prawa autorskiego
  • promowanie osiągnięć uczniów i ich opiekunów naukowych

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas VI – VIII z Krakowa i powiatu krakowskiego do udziału w tym wydarzeniu.

Termin składania prac mija 13 kwietnia 2022 roku!

Załączniki: