82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

82. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września obchodzimy kolejną, 82 rocznicę wybuchy II Wojny Światowej. Wojna ta rozpoczęła się od ataku Hitlerowskiej III Rzeszy Niemieckiej na II Rzeczpospolitą. Atak nastąpił z zaskoczenia, bez wcześniejszego wypowiedzenia wojny. Polskie Siły Zbrojne walcząc w osamotnieniu stawiały heroiczny opór przez 35 dni. Niestety nie uzyskaliśmy, żadnej realnej pomocy od naszych sojuszników, Francji i Wielkiej Brytanii. Ponadto w dniu 17 września 1939 roku doszło także do agresji ze strony Związku Radzieckiego. Efektem przegranej „kampanii wrześniowej” był kolejny rozbiór Polski dokonany przez III Rzeszę Niemiecką oraz Związek radziecki.