XV wojewódzki konkurs wiedzy „W kręgu mitów i kultury antycznej”.

XV wojewódzki konkurs wiedzy „W kręgu mitów i kultury antycznej”.

Z ogromną radością i dumą informuję, że w XV wojewódzkim konkursie wiedzy „W kręgu mitów i kultury antycznej” – kategoria szkoły ponadpodstawowe.
II miejsce uzyskała Paulina Ożarek klasa 2d1 (XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie) – 83p.

Konkurs antyczny „W kręgu mitów i kultury antycznej” ma kilkunastoletnią tradycję. Głównym jego celem jest poszerzenie wiedzy uczestników w zakresie różnych aspektów kultury antycznej. Co roku w konkursie biorą udział uczniowie szkół podstawowych i średnich z całego województwa.


Konkurs obejmuje dwa bloki zagadnień: mitologię (grecką lub rzymską) i wybrane zagadnienia dotyczące kultury. Uczestnicy przygotowują się do udziału w wydarzeniu podczas specjalnie przygotowanych prelekcji. Konkurs jest objęty patronatem honorowym Instytutu Filologii Klasycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego.