C1 Dziedzictwo Przemysłowe – Kraków, marzec 2021

C1 Dziedzictwo Przemysłowe – Kraków, marzec 2021

W marcu 2021 planowane było pierwsze spotkanie partnerów w Polsce o tematyce Dziedzictwo Przemysłowe. W związku z panującą sytuacją epidemiczną merytoryczna realizacja tego spotkania odbywać się będzie w marcu zdalnie.

Wszyscy partnerzy otrzymali padlety z pięcioma zadaniami do realizacji. Związane są one z dziedzictwem przemysłowym Polski i wykorzystują zagadnienia z przedsiębiorczości. Zadania obejmują ocenę potencjału Osady Boroniówka, ewaluację lokalizacji miejsca pracy na podstawie górniczej dzielnicy Katowic Nikiszowiec, analizę oferty pamiątek z Krakowa i opracowanie projektu firmy. Uczniowie parterskich szkół przedstawią też swoje argumenty do debaty “Dziedzictwo – błogosławieństwo czy przekleństwo, harmonia czy zmaganie się”.

Na piątek 26 marca zaplanowane jest krótkie spotkanie online uczniów i nauczycieli podsumowujące zrelizowane działania projektowe w ramach C1.