Kick-off – spotkanie partnerów

Kick-off – spotkanie partnerów

W czwartek 22 października 2020 miało miejsce pierwsze spotkanie online partnerów projektu Erasmus+ Dziedzictwo dla przedsiębiorczości. Koordynatorzy i nauczyciele ze szkolnych zespołów projektowych mieli okazję się lepiej poznać oraz skomentować zaproponowane przez koordynatora partnerstwa sugestie dotyczące wdrażania projektu. Omówiona została sytuacja epidemiczna panująca w regionach i rozwiązania pracy przyjęte przez partnerskie szkoły. Mimo świadomości koniecznego modyfikowania działań projektowych, wszyscy partnerzy wyrazili gotowość do współpracy. Uczestnicy projektu biorą udział w spotkaniach z przedsiębiorcami, którzy działają w branży turystycznej i wykorzystują różne aspekty dziedzictwa kulturowego.

Więcej informacji o projekcie na stronie >>>