Europejski Dzień Języka 2020

Europejski Dzień Języka 2020

Podczas lekcji języka angielskiego w dniu 25 września 2020 uczniowie z klas 3ef i 3bd brali udział w zajęciach projektowych. Podczas spotkania wspólnie omówiona została idea projektów wymiany uczniowskiej Erasmus+ KA229. Uczniowie zredagowali swoje propozycje FAQ, na które odpowiedzi chcieliby uzyskać.
Następnie cztery grupy zgromadziły informacje o krajach partnerskich w planowanym wkrótce do realizacji projekcie Erasmus+ Dziedzictwo dla przedsiębiorczości. Uczniowie zebrali skojarzenia dotyczące Turcji, Grecji, Włoch i Hiszpanii. Wyszukali przydatne podczas spotkań z rówieśnikami zwroty i słówka, a także zgromadzili podstawowe informacje o miastach szkół partnerskich.

Więcej informacji o projekcie na stronie projektu >>>