Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych!

Rozpoczęła się rekrutacja do szkół ponadpodstawowych!

I etap rekrutacji: Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. należy zarejestrować się na stronie systemu elektronicznej rekrutacji (tj. https://krakow.e-omikron.pl) i wypełnić wniosek.

Wypełniony wniosek należy wydrukować – WNIOSEK MUSI BYĆ PODPISANY PRZEZ KANDYDATA I RODZICA – oraz złożyć w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru (jeżeli kandydat wypełniając wniosek zaznaczy, że spełnia dodatkowe kryterium, powinien dołączyć do składanego wniosku odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie danego kryterium – potrzebne informacje znajdują się we wniosku).

Wypełniony wniosek należy złożyć w sekretariacie szkoły w godzinach od 10.00 do 14.00

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną na adres rekrutacja@xilokrakow.pl – należy przesłać czytelny skan lub zdjęcie wniosku wraz z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi spełnienie dodatkowych kryteriów (jeśli zostały zaznaczone we wniosku).