Konkurs Różne oblicza Krakowa – zaproszenie

Konkurs Różne oblicza Krakowa – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych z klas VI – VIII z Krakowa i powiatu krakowskiego do udziału w konkursie informatyczno-historycznym „Różne oblicza Krakowa”.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Miasta Krakowa, Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz Rady Dzielnicy XVIII.

Patronat medialny nad konkursem objął portal Magiczny Kraków http://www.krakow.pl/

Tegoroczna, dwunasta już edycja tego konkursu przebiega pod hasłem: W cieniu krakowskich klasztorów. Zadanie konkursowe polega na przygotowaniu prezentacji multimedialnej nawiązującej do tematu przewodniego Konkursu.

Harmonogram Konkursu:

1. Składanie prac konkursowych do 21 lutego 2020 r:

  • przesłanie na adres mailowy: rozneobliczakrakowa@gmail.com  pracy wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) i skanem zgody dla każdego autora (załącznik nr 2)
  • lub dostarczenie prac konkursowych  do sekretariatu XI Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie os. Teatralne 33 wraz z formularzem zgłoszeniowym (załącznik nr 1) i skanem zgody dla każdego autora (załącznik nr 2)

2. Sprawdzenie i ocena prac konkursowych, ustalenie finalistów do dnia 29 lutego 2020 r.

3. Ogłoszenie listy finalistów na stronie internetowej szkoły oraz telefoniczne poinformowanie opiekunów naukowych finalistów – do 29 lutego 2020 r.

4. Uroczysty Finał XI edycji konkursu „Różne oblicza Krakowa” – 12 marca 2020 r.

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE W REGULAMINIE