Wycieczka do Ojcowa

Wycieczka do Ojcowa

W dniu 17 października 2019 klasy II B i II E brały udział w całodniowych zajęciach terenowych w Ojcowie. Tematem tych warsztatów były: „Zjawiska krasowe” . Uczniowie z zaciekawieniem obejrzeli film 3D w Muzeum Przyrodniczym, a następnie wędrując szlakiem Ojcowskiego Parku Narodowego dotarli do Jaskini Łokietka. Pani Przewodnik zapoznała uczestników wycieczki z i istotą zjawisk krasowych i ich różnymi formami. Uczniowie zostali wyczuleni na złożoność decyzji związanych ze środowiskiem, poprzez uświadomienie zależności pomiędzy światem przyrody ożywionej i nieożywionej.