1G matematyka z wiedzą o społeczeństwie

1G – MATEMATYKA Z WOS-em

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Przedmioty punktowane: j. angielski, wiedza o społeczeństwie, j. polski, matematyka

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:

m.in. ekonomicznych: Ekonomia, Zarządzanie oraz Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Ekonomicznym
w Krakowie

Humanistycznych: min. Prawo i Administracja, Politologia, Historia, Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna oraz Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Jagiellońskim, Prawo i Administracja, Stosunki Międzynarodowe oraz Historia na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie, archiwistyka historyczna, dziennikarstwo

Studiach wojskowych

Atuty klasy:

 • przygotowanie do olimpiad, konkursów matematycznych (m.in. Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, „O Złoty Indeks PK”, Ogólnopolski Sejmik Matematyków, Alfik, Kangur Matematyczny), informatycznych (Notatki w Internecie, Bóbr, zawody programistyczne), humanistycznych: Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie, Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej
 • koła przedmiotowe, obozy naukowe,
 • współpraca z AGH (zajęcia z matematyki w ramach roku zerowego, udział w wykładach i laboratoriach w ramach patronatu), udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez wyższe uczelnie (Spotkania Matematyków, Koło matematyczne),
 • zajęcia w nowocześnie wyposażonych pracowniach komputerowych ze stałym dostępem do Internetu
 • udział w projektach naukowych (m.in. Erasmus +)
 • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach matematycznej i informatycznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej
 • obóz naukowy do Grecji
 • debaty oksfordzkie z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców
 • współpraca z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Krakowie
 • wykłady z prawa
 • udział w projektach społecznych,
 • Wycieczki programowe (min. wyjścia na rozprawy do sądu)