Zwolnieni z Teorii

Uczniowie naszej szkoły licznie biorą udział w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii.

Uczestnicy olimpiady działają w zespołach i mają za zadanie zrealizowanie własnego projektu społecznego, czyli lokalnej inicjatywy zmieniającej otoczenie na lepsze.  W ramach olimpiady powstają następujące projekty:

 • Z humorem wśród poetów
 • Pomagaczki
 • Sprawa różnej wagi
 • Szkolny Escape Room,
 • Go Offline
 • Być z sobą
 • Podaruj prezent zwierzakowi
 • Pogadajmy wymigajmy
 • i inne

Jakie kompetencje zdobywają uczniowie? 

 • Zarządzanie projektem  – dla uczestników realizacja projektu w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii jest często pierwszym poważnym doświadczeniem, w którym muszą się wykazać umiejętnościami menedżerskimi. Realizacja projektu społecznego wymaga tych samych umiejętności, co prowadzenie projektu biznesowego.
 • Rozwiązywanie problemów – uczniowie wychodzą z klas i aktywnie działają w swoich społecznościach. Często mierzą się z sytuacjami, których nie przewidzieli – np. trudnościami w pozyskiwaniu partnerów, czy niskim budżetem na projekt. Kreatywne rozwiązanie problemów bardzo często jest jednym z ważniejszych wspomnień uczestników.
 • Praca zespołowa – uczestnicy Olimpiady realizują projekty w zespołach od 2 do 10 osób. Dzięki temu uczą się współpracy w grupie i często po raz pierwszy pokonują sytuacje konfliktowe.
 • Nawiązywanie relacji biznesowych – zespoły pozyskują partnerów i patronów projektu. Aby nawiązać relacje, muszą przygotować plan, jak będą pozyskiwać np. firmy, czy lokalne władze samorządowe. Cel społeczny projektów często pomaga w nawiązaniu takich pierwszych relacji.
 • Przywództwo – praca w zespole daje uczniom możliwość bycia liderem i sprawdzenia swoich sił w zupełnie nowych sytuacjach – kluczowe dla skutecznego przeprowadzenia projektu jest umiejętne dzielenie się zadaniami i rolami w zespole.
 • Wrażliwość społeczna – zadaniem uczniów jest realizacja projektu, który w realny sposób zmienia świat na lepsze. Wypracowują oni rozwiązania odpowiadające na problemy innych ludzi. Społeczny wymiar projektu buduje wśród uczniów poczucie sprawczości i postawę odpowiedzialności za innych.

Jeden z filmów, który powstał jako promocja kampanii: Podaruj prezent zwierzakowi.