Szkoła E-twinning

Misja Szkoły eTwinning

Szkoły eTwinning są liderami w świecie eTwinningu. Ich kierownictwo oraz nauczyciele-liderzy eTwinning, rozumiejąc rolę i wartości eTwinning, włączają go w zasady działania szkoły, codzienną praktykę oraz własny rozwój zawodowy.

W szkołach eTwinning nauczyciele współpracują aby dzielić się swoimi umiejętnościami i zapewnić bardziej wszechstronne i bogatsze doświadczenie edukacyjne dla wszystkich.

Szkoły eTwinning są wzorcowe: inspirują i przewodzą innym szkołom w drodze do osiągnięcia podobnego poziomu. Robiąc to, dbają aby podtrzymywać obietnicę zmiany w edukacji, tak aby młode osoby im powierzone wychować na lepszych ludzi, bardziej aktywnych obywateli oraz nauczyć ich jak uczyć się skutecznie.

Szkoły eTwinning dbają o współdecydowanie

W szkole eTwinning przywództwo to proces, w którym bierze udział wiele osób, zarówno w obszarze odpowiedzialności za szkołę jak i podejmowania decyzji. Dyrekcja i nauczyciele – liderzy eTwinning rozumieją możliwości oferowane przez eTwinning zarówno na poziomie pedagogicznym jak i rozwoju zawodowego i aktywnie wspierają wszystkich pracowników, aby zaangażowali się w działania związane z eTwinning.

Szkoły eTwinning dbają o współpracę, dzielenie się i pracę zespołową.

Nauczyciele w zespole wspólnie planują działania w obszarze eTwinning oraz inne działania pedagogiczne oraz dzielą się doświadczeniem i dobrymi praktykami z koleżankami i kolegami zarówno we własnej szkole jak i w innych szkołach. Współpracują aby stworzyć plan działania i użyć go w celu wprowadzenia innowacji i zmian w szkole i poza nią.

Uczniowie w szkole eTwinning działają na rzecz zmian

Uczniowie również mają swoją rolę w rozwoju szkoły eTwinning. Promują oni eTwinning wśród nauczycieli, zarówno tych zaangażowanych jak i jeszcze nie, oraz rodziców. Działają zarówno jako element motywujący, jak też strona biorąca udział w dyskusji o innowacjach pedagogicznych i zastosowaniu rozwiązań technologicznych.

Szkoły eTwinning są wzorem dla innych szkół.

Szkoła eTwinning jest ambasadorem dla innych szkół w swoim rejonie – poprzez aktywne promowanie eTwinning i upowszechnianie swoich osiągnięć wszelkimi możliwymi sposobami: dni otwarte, instruktaże, patronaty. Szkoły eTwinning są proaktywne i tworzą możliwości rozwoju zawodowego dla szkół w swoim rejonie.

Szkoły eTwinning są inkluzywnymi i innowacyjnymi organizacjami uczącymi się

Szkoły eTwinning są instytucjami edukacyjnymi sprzyjającymi włączaniu społecznemu i innowacjom. Szkoły eTwinning są zaangażowane w integrację na każdym poziomie i aktywnie szukają sposobów na stworzenie integracyjnego środowiska dla uczniów o różnych umiejętnościach i kulturach, ich rodziców i szerszej społeczności. Nauczyciele w szkole eTwinning starają się rozwijać całą szkołę jako organizację uczącą się. Korzystają z eTwinningu, aby wspierać i realizować program nauczania z wykorzystaniem nowatorskich modeli pedagogicznych, które obejmują m.in. różnorodne podejścia, wspólne uczenie się, edukację skoncentrowaną na uczniu, elastyczne podejście do czasu i miejsca do nauki.


XI LO otrzymało prestiżową Odznakę „Szkoła eTwinning” za realizację projektów międzynarodowych, zaangażowanie całego zespołu nauczycieli i dyrekcji. Szkoła została uznana za lidera w następujących obszarach:

  • praktyki cyfrowe
  • praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa (netykieta)
  • innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania
  • promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
  • promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę

XI Liceum stanowi część europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning.

W roku szkolnym 2022/2023 mgr Ewelina Tarsa koordynowała projekt eTwinning Geocaching. Projekt realizowany był przez uczniów klasy 2e i otrzymał prestiżową odznakę jakości eTwinning.

Prestiżowa odznaka „Szkoła eTwinning”

e-twinning