E-twinning

XI LO otrzymało prestiżową Odznakę „Szkoła eTwinning” za realizację projektów międzynarodowych, zaangażowanie całego zespołu nauczycieli i dyrekcji. Szkoła została uznana za lidera w następujących obszarach:

  • praktyki cyfrowe
  • praktyki w zakresie e-Bezpieczeństwa
  • innowacyjne i kreatywne podejścia do nauczania
  • promowanie ustawicznego rozwoju zawodowego kadry
  • promowanie praktyk uczenia się nauczycieli i uczniów w oparciu o współpracę

XI Liceum stanowi część europejskiej sieci wiodących szkół eTwinning.

e-twinning