1E – menadżerska

1E – menadżerska

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, matematyka, geografia.

Przedmioty punktowane: j. angielski, geografia, j. polski, matematyka

Współpraca z Katedrą Statystyki UEK, GUS, Instytutem Biologii i Nauk o Ziemi UKEN

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
technicznych tj.: Akademia Górniczo – Hutnicza, Politechnika Krakowska; ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny; ścisłych: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej, Uniwersytet Rolniczy oraz Studiów Międzywydziałowych, geografia, geologia, turystyka, marketing w turystyce.

Atuty klasy:

  • przygotowanie do olimpiad, konkursów matematycznych i geograficznych (m.in. Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, „O Złoty Indeks PK”, Ogólnopolski Sejmik Matematyków, Alfik, Kangur Matematyczny, Olimpiada Geograficzna, Olimpiada Znajomości Afryki, OKAWANGO i inne)
  • udział w zajęciach i warsztatach prowadzonych przez wyższe uczelnie (Spotkania Matematyków, Koło matematyczne, zajęcia z pracownikami UKEN – geografia),
  • współpraca z Uniwersytetem Ekonomicznym – warsztaty, zajęcia z pracownikami uczelni,
  • obozy naukowe, językowe, zajęcia terenowe w stacji meteorologicznej, sejsmologicznej, Planetarium w Chorzowie, Ojcowskim Parku Narodowym, Zakopanem, Górach Świętokrzyskich, Sandomierzu, Kopalni Guido, na Pustyni Błędowskiej, na Roztoczu,
  • udział w zajęciach terenowych poza Polską – wyjazd na Litwę, Łotwę, Estonię, do Finlandii, Grecji,
  • wyjścia do kina na filmy edukacyjne, Centrum Edukacji Przyrodniczej UJ,
  • gry miejskie, terenowe,
  • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej.