Konkurs Różne oblicza Krakowa

Konkurs Różne oblicza Krakowa

 

Zapraszamy młodzież szkół podstawowych klas od 6 do  8 z Krakowa i powiatu krakowskiego do udziału w konkursie: „Różne oblicza Krakowa”. Patronat honorowy nad konkursem objął Pan Prezydent Miasta Krakowa, Małopolska Kurator Oświaty oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy XVIII.

Temat tegorocznej edycji:  Krakowskie kopce – w kręgu faktów i legend.

Zadanie konkursowe: Uczniowie w dowolnie wybranej formie (film, prezentacja multimedialna, interaktywna mapa, escaperoom lub innej), przygotowują pracę konkursową nawiązującą do tematu przewodniego konkursu Krakowskie kopce – w kręgu faktów i legend”.

Do projektu należy dołączyć bibliografię (zalecana bibliografia znajduje się w załączniku nr 3).

Do pobrania:

Regulamin konkursu_2024

Harmonogram konkursu 2024