1F – humanistyczno-pedagogiczna

1F – humanistyczno-pedagogiczna

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. polski, historia

Przedmioty punktowane: j. angielski, historia, j. polski, matematyka

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
pedagogika, psychologia, resocjalizacja, animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, polonistyka, wiedza o teatrze, dziennikarstwo

Atuty klasy:

  • dla chętnych: podstawy pedagogiki z elementami psychologii i profilaktyki
  • wolontariat,
  • udział w projektach społecznych,
  • warsztaty z psychoterapii, gier i zabaw,
  • wizyty w przedszkolach, szkołach podstawowych, przygotowanie spektakli dla dzieci,
  • edukacja regionalna: zwiedzanie Krakowa (poznajemy poszczególne style w sztuce),
  • wyjścia do teatrów, filharmonii, kin,
  • Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej,
  • udział w konkursach literackich, recytatorskich, plastycznych, w konkursie mitologicznym, Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania, projektach, np. Szkoła w Radiu,
  • udział w Turnieju Wiedzy Psychologicznej.