1F – humanistyczno-pedagogiczna

1F – humanistyczno-pedagogiczna

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, j. polski, historia

Przedmioty punktowane: j. angielski, historia, j. polski, matematyka

Patronat Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:
pedagogika, psychologia, resocjalizacja, animacja kultury, kulturoznawstwo, socjologia, polonistyka, wiedza o teatrze, dziennikarstwo, etnologia, logopedia, antropologia

Atuty klasy:

 • dla chętnych: podstawy pedagogiki z elementami psychologii i profilaktyki
 • wolontariat,
 • udział w projektach społecznych,
 • warsztaty z psychoterapii, gier i zabaw,
 • wizyty w przedszkolach, szkołach podstawowych, przygotowanie spektakli dla dzieci,
 • edukacja regionalna: zwiedzanie Krakowa (poznajemy poszczególne style w sztuce),
 • wyjścia do teatrów, filharmonii, kin,
 • Zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach z wykorzystaniem bazy multimedialnej,
 • udział w konkursach literackich, recytatorskich, plastycznych, w konkursie mitologicznym, Małopolskim Konkursie Pięknego Czytania, projektach, 
 • udział w Turnieju Wiedzy Psychologicznej.
 • Inspirowanie do udziału w olimpiadach przedmiotowych (np. Olimpiadzie Literatury i Języka Polskiego, Ogólnopolskiej Olimpiadzie Historycznej, Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej