Matura 2022

Ważne dokumenty Matura 2022:

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenie egzaminów 2022 r. >>>>

 

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego    >>>>>>>

1. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 r.  >>>>

2. Zmiany w egzaminie w 2021 roku

3. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający.

4. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/22.

5 .Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych, oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2022

r.

6. Komunika MEN w sprawie wykazu Olimpiad Przedmiotowych

7. Filmy o egzaminie maturalnym.

Dodatkowe dokumenty:

  1. Informatory o egzaminie maturalnym >>>
  2. Zbiór zadań z matematyki z rozwiązaniami>>>
  3. Przykładowe zestawy zadań oraz materiały dla maturzystów i nauczycieli>> (opens in a new tab)”> >>>
  4. Język polski część ustna >>>

Formularze do wypełnienia

NOWA FORMUŁA:
(1) ucznia ostatniej klasy liceum, technikum, branżowej szkoły II stopnia albo szkoły artystycznej, który w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy ,
(2) absolwenta liceum, technikum albo szkoły artystycznej w Polsce, którego szkoła nadal funkcjonuje, a w 2022 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny
:

WAŻNE: Prosimy, aby deklarację wydrukować dwustronnie.

Terminarz maturalny dla ucznia XI LO