Matura 2024

Ważne dokumenty Matura 2024:

 

Informacja o egzaminie maturalnym  >>>>

 

Informacje o sposobie przeprowadzenia i organizacji egzaminu maturalnego  >>>>

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego    >>>>>>>

1. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający.

2. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego.

3 . Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych, oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki.

4. Komunika MEN w sprawie wykazu Olimpiad Przedmiotowych.

5. Informatory.

6. Podstawa programowa.

7. Informacja dyrektora CKE z 17.08 2023 dotycząca adresu strony internetowej, na której można złożyć deklarację przystąpienia do egzaminu.

8. Komunikat  w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego .

Dodatkowe dokumenty:

  1. Arkusze pokazowe >>>
  2. Materiały dla uczniów zdających maturę w Formule 2023 >>>

Formularze do wypełnienia

Instrukcja składanie e deklaracji

Formularz deklaracja papierowa:
1) ucznia 4-letniego LO (Formuła 2023)
2) absolwenta ponadpodstawowej szkoły średniej (sprzed 2005 r.) – z wyjątkiem absolwenta, który przystąpił do egzaminu maturalnego w latach 2019-2022, ale nie uzyskał świadectwa dojrzałości – którego szkoła nie została zlikwidowana (Formuła 2023)
3) absolwenta 3-letniego LO (Formuła 2015)

Deklaracja do pobrania >>>>

WAŻNE: Prosimy, aby deklarację papierowa wydrukować dwustronnie.

Uwaga !
Absolwenci rocznika 2021,2022,2023 składają deklarację wersji elektronicznej, drukują i przynoszą do sekretariatu szkoły.

Zbiór instrukcji dotyczących składania i przyjmowania e- deklaracji  w systemach ZIU ora SIOEO >>>>

Terminarz maturalny dla ucznia XI LO

Linki do filmików o maturze z:

  • matematyki cz. I  >>>
  • matematyki cz. II  >>>
  • język polski cz. I  >>>
  • język polski cz. II  >>>
  • język polski cz. III  >>>