Matura 2023

Ważne dokumenty Matura 2023:

 

Wytyczne dotyczące organizowania i przeprowadzenie egzaminów 2023 r. >>>>

  ,

 

Komunikat Dyrektora CKE w sprawie harmonogramu przeprowadzenia egzaminu maturalnego    >>>>>>>

 

1. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający.

2. Komunikat Dyrektora CKE w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2022/23.

3 .Lista systemów operacyjnych, programów użytkowych, oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w 2023 r.

4. Komunika MEN w sprawie wykazu Olimpiad Przedmiotowych

5. Komunikat  w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego + Aneks 2023

Dodatkowe dokumenty:

  1. Arkusze pokazowe >>>
  2. Język polski- część ustna (film z przykładowymi nagraniami): >>>
  3. Filmy scenariusze i prezentacje z biologii, chemii i języka polskiego. >>>
  4. Język polski- część ustna (przykładowe niejawne zadania egzaminacyjne) >>>

Formularze do wypełnienia

Instrukcja składanie e deklaracji

Formularz deklaracja papierowa:
1) ucznia ostatniej klasy liceum, który w 2023 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy: pobierz
(2) absolwenta liceum, którego szkoła nadal funkcjonuje, a w 2023 r. chce przystąpić do egzaminu maturalnego po raz pierwszy albo po raz kolejny: pobierz

Uwaga !
Absolwenci rocznika 2021,2022 mogą również składać deklarację wersji elektronicznej.
WAŻNE: Prosimy, aby deklarację papierowa wydrukować dwustronnie.

Terminarz maturalny dla ucznia XI LO