Terminarz rekrutacji

Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2022/2023

 

LpRodzaj czynnościDataGodz.
1Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru (Wypełnij wniosek elektronicznie w systemie e-Omikron, wydrukuj i podpisany złóż do sekretariatu XI LO)od
16 maja
do
20 czerwca 2022 r.
Sekretariat
10.00 – 15.00
2Możliwość rozmowy telefonicznej z Dyrektorem Szkoły na temat rekrutacji oraz oferty edukacyjnej na rok szkolny 2022/2023
Nr telefonu : 501 – 488 – 112
każdy czwartek
12.00 – 14.00
3 Złożenie do szkoły pierwszego wyboru:
* świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. 8.00 – 15.00
4Uzupełnienie wniosku o przyjęcia do XI LO
* zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
od 24 czerwca do 12 lipca 2022 r. 8.00 – 15.00
5Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych do klas I  oraz kandydatów niezakwalifikowanych 19 lipca 2022 r.12.00
6Potwierdzenie woli podjęcia nauki w XI Liceum Ogólnokształcącym przez kandydatów zakwalifikowanych do klas I
poprzez dostarczenie do szkoły:
* oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
* oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
* karty zdrowia
* karty informacyjnej (jeśli zostanie wydana przez szkołę)
* dwóch podpisanych zdjęć
do 25 lipca 2022 r.8.00 – 15.00
7Podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych do klas I  oraz kandydatów nieprzyjętych 26 lipca 2022 r.12.00
8Spotkanie rodziców nowoprzyjętych uczniów
z wychowawcami oraz dyrekcją szkoły
Godzina 17.00 w małej sali gimnastycznej
1 września 2022 r.17.00