1C – biologiczno-chemiczna

Przedmioty rozszerzone: j. angielski, biologia, chemia.

Przedmioty punktowane: biologia, chemia, j. polski, matematyka

Klasa przygotowuje do studiów na kierunkach:

medycyna, biologia, neurobiologia, farmacja, chemia, biotechnologia, ochrona środowiska, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, technologia żywności, biotechnologia molekularna, bioinformatyka z biofizyką stosowaną, kosmetologia, weterynaria, wychowanie fizyczne, pielęgniarstwo, elektroradiologia,  (UJ, AGH, PK, AR, UP)

Atuty klasy:

  • obóz przyrodniczy (zajęcia prowadzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej lub pracownicy parków narodowych),
  • zajęcia terenowe w parkach narodowych, rezerwatach okolic Krakowa i na użytkach ekologicznych, współpraca z Uniwersytetem Pedagogicznym, Uniwersytetem Jagiellońskim i Uniwersytetem Rolniczym (udział w zajęciach na uczelniach, przygotowywanie prac olimpijskich pod kierunkiem pracowników naukowych),
  • zajęcia i warsztaty organizowane przez wyższe uczelnie, np. Dzień Otwarty Instytutu Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, na wydziale Farmaceutyczny UJ,
  • zajęcia na Wydziale Chemii UJ – spotkania z ciekawą chemią, pokazy kriogeniczne, „Warsztaty Olimpijskie”, „Ostatni dzwonek przed maturą”, „Nauka niejedno ma imię” – wykłady popularnonaukowe
  • przygotowywanie do udziału w olimpiadach i konkursach przedmiotowych,
  • udział w projektach proekologicznych i prozdrowotnych (współpraca z Fundacją „Partnerstwo dla Środowiska”, kampania „Drugie Życie”),
  • wycieczki programowe – Muzeum Zoologii UJ, Muzeum Farmacji, Muzeum Anatomii UJ, Centrum Szkła i Ceramiki, Spalarnia Śmieci, dla zainteresowanych koło biologiczne i ekologiczne,
  • zajęcia w dobrze wyposażonych pracowniach biologicznych i chemicznej z wykorzystaniem bazy multimedialnej.