Samorząd

Rok szkolny 2023/2024

Przewodniczący Jan Sochacki kl. 2F
Zastępca Maciej Paciorek kl. 2E
Koordynator wolontariatu Julia Wilczyńska kl. 3F
Sekcja techniczna Maciej Kowalski kl. 2F
Sekcja artystyczna Gabriela Karaś kl. 2F, Zuzanna Jędrzejewicz kl. 2F

sekcja imprez i kontakty międzyszkolne

 

Faustyna Hołda kl. 2F, Krystian Kołodziej kl. 2E
Rzecznik Praw Ucznia Kacper Bober kl. 2A
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr Anna Skoczylas, mgr Jan Walas