Samorząd

Rok szkolny 2021/2022

Przewodnicząca Gabriela Nesterak kl. 3a2
Zastępca Patrycja Wolańska kl. 3e1
Rzecznik Praw Ucznia 🙂
Pomoc organizacyjna Aleksandra Kowalska kl. 3a2
Sekcja artystyczna Sara Karaś kl. 3a2
Radiola Eryk Zapała kl. 3a2
Fotografia Maciej Strasik kl. 3a2
Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego mgr Anna Skoczylas, mgr Jan Walas
Samorząd XILO 2020/2021