BohaterON w Naszym Liceum

BohaterON w Naszym Liceum

BohaterON – włącz historię! to kampania, która  ma na celu upamiętnienie, uhonorowanie i bezpośrednią pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych postaw i historii Polski XX wieku. Celem projektu jest tworzenie i przekazywanie wiedzy historycznej – szczególnie tej dotyczącej Powstania Warszawskiego – w atrakcyjnej dla młodych ludzi formie oraz nowoczesna edukacja patriotyczna.

W naszym liceum 24 listopada 2023 roku dwie klasy 2a i 2f na lekcjach historii miały okazje wziąć udział w zajęciach poświęconym „Życiu codziennym podczas Powstania Warszawskiego”.