PROJEKT EDUKACYJNY KULTURA I POEZJA GŁUCHYCH

PROJEKT EDUKACYJNY KULTURA I POEZJA GŁUCHYCH

W środę 19 kwietnia 2023 roku klasa 1A pod opieką prof. Natalii Gajewskiej mieli okazję uczestniczyć w drugim spotkaniu w ramach realizacji projektu „Kultura i poezja Głuchych”.

W trakcie realizacji projektu realizowanego w ramach cyklu warsztatów młodzież będzie miała okazję zapoznania się z podstawową wiedzą dotyczącą polskiego języka migowego (PJM), kultury Głuchych oraz charakterystycznych dla tej społeczności rodzajów sztuki w tym poezji migowej oraz formy Visual Vernacular (VV).

Warsztaty były prowadzone prowadzone  w języku fonicznym oraz migowym z tłumaczeniem symultanicznym (w czasie rzeczywistym) na foniczny język polski. Wśród prowadzących są osoby słyszące i Głuche lektorki oraz artyści i artystki z doświadczeniem pedagogicznym.

Tym razem w zajęć  uczniowie poznali zasady tworzenia poezji migowej, podstawowe elementy formy Visual Vernacular oraz spróbują stworzyć własne kompozycje poetyckie.