Wykład z fizyki w klasie 1A

Wykład z fizyki w klasie 1A

W dniu 12 grudnia 2022 roku klasa 1A miała okazję bliżej poznać zagadnienia z nauk ścisłych. Uczniowie wysłuchali wykładu dotyczącego
Fizyki kwarków i gluonów w obszarze wysokich energii”, który zaprezentował Pan Profesor Krzysztof Kutak z Instytutu Fizyki Jądrowej
Polskiej Akademii Nauk