Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

Dnia 14 października 2020 roku w naszym liceum odbyło się uroczyste ślubowanie klas pierwszych. W wyjątkowych okolicznościach, z zastosowaniem procedur reżimu sanitarnego związanego z pandemią, każda klasa osobno wraz z wychowawcą i asystentem wychowawcy złożyła ślubowanie na sztandar XI LO.

Pani dyrektor Danuta Bigaj życzyła młodzieży, aby w czasie czterech lat nauki nie tylko zdobywali wiedzę, ale także rozwijali swoje pasje i nawiązywali przyjaźnie, które przetrwają lata.  Nawiązała też do 67 – letniej tradycji najstarszego w Nowej Hucie Liceum. W imieniu uczniów klas maturalnych prowadzący uroczystość wręczyli uczniom klas pierwszych upominki i życzyli sukcesów. Uroczystość uświetniła prezentacja o historii i tradycjach „Jedenastki”. Na facebookowej stronie szkoły zamieszony został film z nagraniem przemówienia przewodniczącej XI LO adresowanym do uczniów klas pierwszych.