II Debata Międzypokoleniowa

II Debata Międzypokoleniowa

W środę 30 stycznia, czternaście osób (uczennice z klasy 2B oraz 2F XILO pod opieką pani pedagog Marioli Wolskiej – Surmacz i członkowie Klubu Dialogu Agora pod przewodnictwem pana Marcelego Gajewskiego) spotkało się w sali nr 6 filii Urzędu Miasta Krakowa na osiedlu Centrum C 10. Powodem spotkania była druga debata międzypokoleniowa, która tym razem służyła wymianie poglądów i opinii na temat przyjaźni, szczerości i komunikacji. Uczestnicy prowadzili ożywioną dyskusję, a ostatecznie temat został uznany za niewyczerpany, co utwierdziło obecnych w przekonaniu, że niezbędne są kolejne tego typu spotkania. Debatę można uznać za udaną realizację zasady międzypokoleniowej transmisji wartości. Nie była to debata seniorów i młodzieży, ale po prostu ludzi. Catering na potrzeby imprezy zapewnił Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa. Spotkanie trwało ponad trzy godziny i wszyscy uczestnicy ocenili je jako bardzo udane.