Regulamin rekrutacji

Regulamin postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 –  już wkrótce

Regulamin postępowania rekrutacyjnego 2021/2022