Spotkania z przedstawicielami Akademii Górniczo-Hutniczej

Spotkania z przedstawicielami Akademii Górniczo-Hutniczej

W poniedziałek 8 listopada 2021 w naszej szkole odbyły się spotkania z przedstawicielami Akademii Górniczo-Hutniczej. Uczniowie dwóch klas maturalnych (3a1 i 3e1) mieli okazję poznać szczegółową ofertę kierunków AGH, dowiedzieć się jak funkcjonuje uczelnia, jak wygląda życie studenckie. Podczas spotkania nie zabrakło też pytań o przyszłoroczna rekrutację na studia wyższe.  Spotkanie zorganizował Pan Michał Luberda oraz Pani Klaudia Tychmańska-Zimoląg z sekcji do spraw promocji kształcenia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.