Potwierdzenie woli nauki w XI LO :)

Potwierdzenie woli nauki w XI LO :)

1. oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej

2. oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

3. kartę zdrowia

4. kartę informacyjną (jeśli została wydana przez szkołę podstawową)

5. 2 szt. zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem